GOLFKLUBBENS HISTORIA

Månsaruds historia förlorar sig långt borti sagans hävder. Man har hittat stenålderskanoter på sjöns botten. Stenåldersmänniskorna följde ju de gamla vattenvägarna och man kan gott tänka sig att en stenåldersman i sin urholkade trädstam letat sig fram från Vänern, genom Tidan och Fägreån till sjön Viken och därifrång upp genom Gårelgen till Månsarudsjön. Där har hanb blivit tjusad av den fagra idyllen vid sjöns södra ände och beslutat slå ned sina bopålar. Precis som jag några tusen år senare kom ridande och gjorde samma upptäckt"

 

Så skriver Gustavf Fimmerstad i sin bok Kring Fimmersta och Månsarud.

 

Han skriver vidare.. Längre fram  i historisk tid var Månsarud ett skogsvaktarställe å Kronoallmänningen Fägre Mo, men när denna utskiftades på bönderna i början av 1800-talet således bostället av Kronan till justitierådet Alexandersson omkring 1850.

 

Själv blev Gustaf Fimmerstad ägare av Månsarud gård år 1926, där han omkring år 1945 bosatte sig tillsammans med sin 3:dje fru, Kerstin och deras två barn, Ulla och Gustaf.

Dessförinnan på 1800-talet bodde Måns på torpet, det finns ännu idag rester av torpar-grunden mellan hål 16 och 17.

Gustaf själv blev intresserad av golf efter ett besök 1963, 78 år gammal hos sin kusin, greekeepern på Mölle Golfbana. Vid haemkomsten påbörjade han - med hjälp av sin gårdskarl och allt i allo, Ragnar Svensson- att helt privat anlägga 4 golfhål helt nära gården, där hästar gick och betade.

 

Intresset för golfsporten spreds snabbt, långt utanför Gustafs närmaste vänner. Han såg sig inte längre kunna bromsa intresserade golfare bland alla betande hästar. En kväll tillsammans med Gustaf och Yngve Glimåker och med mig själv, föreslog Gustaf" nu pojkar får ni starta en golfklubb för att få lite ordning bland allt springande här"

 

Golfklubben startade hösten 1965 med Gustaf som ordförande och med Yngve Glimåker som arbetande sekreterare och eldsjäl och mig som tävlingsledare. Det korsande 4 hhålsbanorna blev utbyggda till 6 hål "de nuvarande träningshålen, 14, 15, 16, 17 och 18.

 

De första klubbmästarskapet hölls på Billingens GK med 5 deltagande seniorer och 3 juniorer.

 

När vi skulle inviga banan 1969 ringde jag Sven Tumba, vilken jag  lärt känna från alla tidigare ishalls-invigningar i Sverige. " Jo, så klart, hur många hål har ni?"- "6 hål"- " Då blir ni väl yr i huvet efter 18 hål" Jag kommer!"

 

När vi efter några år ville utbygga de 6 hålen till en 9-håls bana var det nuvarande 2:dra hålet bevuxen med en vacker och tät julgrans-skog. "Aldrig i livet, pojkar, här har jag det bästa granbestånd klart för avverkning om 40 år!

 

Gustaf var då 85 år gammal och spelade golf tills han var 97 och levde sedan ytterligare 2 år.

 

1970 fick TöGK sitt klubbmärke. Det förslag som fick mest röster var ritat av Bengt Gustavsson. det är golfboll på en röd peg med korslagda klubbor bakom bollen och Töreboda Golfklubb skrivet i över- och underkant på cirkeln.

 

1971 kunde vi så spela på en 9-hålsbana. De tre nya är nuvarande 2:an, 6:an och 7:an.

Åren gick, vi fick nya medlemmar i klubben och några år efter Gustaf Fimmerstads bortgång fick klubben möjlighet att köpa loss marken som banan låg på samt byggnaderna. Efter många möten och diskussioner avgjordes så frågan en kväll i gamla posthuset, nuvarande biblioteket, klubben skulle satsa på 18 hål. Detta måte i gamla posthuset skedde i mitten av 1980-talet.

 

Visionen som väste fram skulle utmynna i 18 färdiga hål år 1990. Efter digert arbete med skogsavverkning och planering av de nya hålen vara banan klar för invigning den 30 juni 1990. Idrottsminister Lönnqvist tillsammans med diverse prominenta gäster från VGF var här och puttade en boll i ett provisoriskt hål på gräsmattan bakom klubbhuset. På aftonen samma dag passade klubben på att fira 25 års jubileum.

 

Idag skriver vi på torsdagen den 8 maj och kan konstatera att klubben klarade av expansionen till 18 hål.

Det har inte alltid varit lätt. Vi är en liten kommun, men tack vare hårt arbete i styrelse och kommittéer har vi nu en bana som vi kan vara stolta över. Den är inte världens största, längsta eller flottaste, men vi som äer med i klubben tycker att den nog är det bästa!

 

Kurt Tenning och Tord Gustavsson